بخوام رو راست باشم ، تا همین یک سال پیش اصلا آدم کتابخونی نبودم ، منظور از این که اصلا کتابخون نبودم به معنای...