این متن دارای هیچ اسپویلی ، حتی خیلی کوچک نمی باشد. تو قسمت های اول اصلا از اون سریال هایی نبود که من خوشم بیاد...