logo-mini

  بایگانی آرشیو ها برای بازی

روزی که بفهمیم معتادیم بهشت است

چند روز پیش درست یه شب قبل از شب یلدا ، یکی از دوستام که تهران زندگی نمی کنه زنگ زد و گفت که اومده تهران. شاید...

پس سِگای من کو ؟

خونه تکوندن های دمه عید و صد البته هزاران بدبختی ………. امروز صبح قرار بر این بود که کمد های خونه رو برای...
http://www.eanlami.ir